Dragi prijatelji,

 Iza nas je 20 godina okupljanja, razumevanja, poverenja, savlađivanja izazova, u kome su članovi inicijativne grupe, od 2001. godine, čarter članovi od 2005. godine, nekadašnji i sadašnji članovi, utkali lepši deo sebe u zajedničku priču – Rotary klub Pirot. Vreme u kome živimo je izazovno i vrlo teško. COVID-19 je promenio svet. Naterao nas je da promenimo svoje životne i poslovne navike, ponašanje, ograničio naše kretanje i aktivnosti. Život je stalna i velika borba, koja zahteva stalne promene nas samih. Rotari slogan za ovu rotarijansku godinu – Služi za promenu života, govori o spremnosti rotarijanaca da služe za promenu života. Život je šansa, a šansa je prilika da stvorimo nešto bolje i lepše. Jedino tako možemo menjati svet oko nas. Krize i životna iskustva slična ovom današnjem, dešavale su se i ranije. Pobedile su generacije pre nas, pobedićemo i mi. Rotary je svetu potreban sada više nego ikad. Na nama rotarijancima je da služimo za promenu života koji će stvoriti bolje i veće mogućnosti za generacije koje dolaze.

Često se kaže da je život zbir trenutaka, i onih dobrih i onih loših i svi ti delići su dragoceni, neponovljivi i neodoljivi. Pa čak i oni loši. Kroz njih naučimo ceniti ono dobro, i život nam se učni lepim. Prijateljstvo, i kroz to prijateljstvo i sinergiju svih naših članova, svojim znanjem, sposobnošću i ličnim uspesima pomoći uspehu i boljitku svih! Kroz naš klub promovisaćemo glavne ideje rotarijanstva: razumevanje, dobru volju i podsticanje mira među ljudima! Naše glavne humanitarne akcije biće u domeni pomoći u zdravstvu, podrška obrazovanju i pomoći nejakima i siromašnima. Rotari klub Pirot želi i dalje da se obogaćuje novim članovima, pomaže zajednici i unapređuje procese unutar kluba što treba da u budućnosti predstavlja trajni resurs.

Moja je želja da kroz služenje kao osnovni ideal Rotarija, služimo za promenu života na bolje u lokalnoj zajednici, svojoj zemlji i svetu. Akcenat naredne godine biće pre svega na ekologiji. Rotary tema našeg distrikta za 2021-2022. godinu biće inspirišući moto – Be A Bee.

Budući predsednik Rotary Internationala, Shekhar Mehta, predstavljajući svoj predsednički moto za rotarijansku godinu 2021/2022. – Služi za promenu života, pozvao je rotarijance širom sveta da budu pokretači i nosioci promena, da prepoznaju ciljeve Rotarija i da sve svoje snage usmere kako bi bili još uspešniji u služenju. Promene u našem okruženju i svetu moraju početi u nama, u svakom od nas. Sve počinje sa jednim osmehom, ohrabrujućom reči, rukovanjem. Zato, otkrijte sebe, okrepite svoju unutrašnju snagu i bez oklevanja krenite napred… Služite za promenu života!

Želim svima zdravu, srećnu i uspešnu rotari 2021-2022 godinu.