O nama

 

ROTARY KLUB PIROT

 

Istorija

 

Začetnik Rotari ideje i prvi predsednik svetske organizacije ROTARY INTERNATIONAL, bio je g-din Paul Harris 1910. godine. On je organizovao i osnovao prvi Rotari klub 23. 02. 1905. god. Rotary je međunarodna organizacija profesionalaca i poslovnih ljudi koji pružaju humanitarnu pomoć, uvažavaju visoka etička načela u svim profesijama i zalažu se za mir i dobru volju u celom svetu. Pravni savet ROTARY INTERNATIONAL-a je 1989. god. proglasio slogan „NESEBIČNO SLUŽITI“ za osnovni moto rotarija s obzirom da on najpotpunije izražava filozofiju nesebičnog volonterskog služenja.

   

Prvi Rotari klub u Srbiji osnovan je 1928. godine u Beogradu. Godine 1939, u Kraljevini Jugoslaviji delovalo je 34 kluba, od kojih 15 na teritoriji današnje Srbije. Zbog tako velikog broja klubova, od 1932. godine Jugoslavija je posedovala poseban Distrikt (tj. teritorijalnu organizaciju sa određenom samoupravom), a dva naša istaknuta rotarijanca (dr Milan Stojadinović i ing. Edo Marković) su bili i direktori međunarodne Rotari organizacije. Pri tome dr Milan Stojadinović je bio član Odbora direktora RI u rotarijanskoj 1934/35 godini.

 

Marta 1941. godine ocenjeno je da razbukatavanje rata u Evropi više ne omogućava regularno delovanje Rotari klubova, pa je doneta odluka o obustavljanju rotarijanskih aktivnosti. Posle rata, iako rad rotari klubova nije nikada formalno bio zabranjen, ostalo je veoma malo živih predratnih rotarijanaca, a izvesni elitizam koji je ovoj organizaciji pripisivan, nije bio u skladu sa tada važećom ideologijom i demagogijom novog društva. Godine 1989. formiran je u Beogradu Inicijativni odbor za reosnivanje Rotari kluba Beograd. RC Beograd je primljen u međunarodnu organizaciju Rotarija 8. maja 1992. godine, u okviru Distrikta 1910. Rotari se vratio u Srbiju.

 

Inicijativa za osnovanje RC Pirot pokrenuta je krajem devedestih godina ali su prvi konkretni koraci učinjeni tek 2001. godine.

 

 • Sastanci inicijativne grupe
 • jul 2001. – U Nišu održan je pripremni sastanak sa guvernerom.
 • jul 2001. – U Nišu bord Rotari kluba Niš doneo je odluku da se pokrene inicijativa za formiranje Rotari kluba u Pirotu.
 • jul 2001. – U Kragijevcu je održan sastanak Rotari klubova Srbije u prisustvu aktuelnog i budućeg guvernera BABISA INAGURAKISA I DŽONA CIFLAKISA, na kome je prezentovana inicijativa Rotari kluba Niš za osnivanje Rotari kluba u Pirotu.
 • novembar 2001. – Rotari klub Niš je uputio zahtev distriktu da se formira klub u Pirotu a za realizaciju projekta zadužen je Dragiša Blagojević član Rotari kluba Niš.

Septembar 2003. – Rukovođenje inicijativnom grupom preuzeo je Ljubiša Jonić zbog poslovne prezauzetosti Aleksandra Ćirića i organizacionih problema inicijativne grupe.

Oktobar 2004. – Sastank RC Srbije u Jagodini. Sastanku su prisustvovali članovi inicijativne grupe RC Pirot: Ljubiša Jonić, Radosav Pejčić, Srđan Denčić i Vladica Tošić. Guvrner distrikta Kalčo Hinov odobrio je postupak za osnivanje RC PIROT.

Novembar-Decembar 2004. – Započeta je procedura prikupljanja potrebnih dokumenata za registrovanje RC PIROT.

Januar 2005.-Velika Gospojina (28. avgust), izabrana je za slavu Kluba.

 1. april 2005. – Pismo dobrodošlice RC PIROT u ROTARY INTERNACIONAL gospodina Glena E. Estess-a, predsednika Rotary Internacional za2004-05. godinu.
 2. septembar 2005. Čarter ceremonija RC Pirot

 

 

25 i 26. novembar 2006. – Pirot – Svečana ceremonija bratimljenja RK Pirot i RK Montana.

 1. aprila 2008. godine. – Rotarakt klub Pirot održao je svoju čarter ceremoniju
 2. novembra 2009.- Čarter ceremonija Interakt kluba Pirot
 3. februara 2011. godine je potpisan Sporazum o zajedničkoj saradnji između RC MORAVA-Ćuprija, RC PROKUPLJE-Prokuplje, RC PIROT-Pirot, RC MEDIJANA-Niš i RC KRUŠEVAC-Kruševac.

 

Rotari klub Pirot bratimo se je sa:

 • RK Montana-Montana (2006)
 • RK Vutoša-Sofija
 • RK Berkovica-Berkovica (2016)
 • RK Pirdop-Pirdop

 

Predesdnici

 

 1. Ljuba Jonić 2005-2006
 2. Srđan Denčić 2006-2007
 3. Vesna Đorđević 2007-2008
 4. Aleksandar Spasić 2008-2009
 5. Radosav Pejčić 2009-2010
 6. Vojkan Rančić 2010-2011
 7. Vladica Tošić 2011-2012
 8. Dejan Manić 2012-2013
 9. Zoran Mijalković 2013-2014
 10. Mića Jovanović 2014-2015
 11. Đorđe Petrović 2015-2016
 12. Srđan Mitić 2016-2017
 13. Goran Mišić 2017-2018
 14. Predrag Ćirić 2018-2019
 15. Vesna Đorđević 2019-2020
 16. Radosav Pejčić 2020-2021

 

 

Priznanje POL HARIS (PHF)

 

Rotari je 1957. godine osnovao priznanje kako bi ohrabrio i pokazao zahvalnost za znatan doprinos tadašnjem programu Fondacije. Pojedinac koji donira više od 1000$ godišnje, se smatra imaocem Priznanja Pol Haris[1] (PHF) – Paul Harris Fellow. Ovi laureati su pojedinci koji ispunjavaju visoke profesionalne i lične standarde koje je postavo Haris lično. PHF član Kluba dobija posebnu potvrdu i zlatnu značku. Klub može odlučiti da dodeli i znatnu medalju, na plavo-zlatnoj traci.

 

Veoma smo ponosni što naš Klub ima dva PHF članova. Nosioci PHF su: Ljubiša Jonić i Vladica Tošić.

 

ROTARY- CILJEVI, MISIJA, NAČELA I KODEKS

 

Rotari je globalna mreža koju čini 1.2 miliona suseda, prijatelja, lidera i onih koji rešavaju probleme, koji vide svet u kome se ljudi ujedinjuju i preduzimaju korake da stvore trajnu promenu – širom sveta, u našim zajednicama, i u nama samima.

 

Rešavanje stvarnih problema podrazumeva stvarnu posvećenost i viziju. Tokom više od 110 godina članovi Rotarija, ljudi od akcije, koristili su svoju strast, energiju i inteligenciju na sprovođenju održivih projekata. Od pismenosti i mira, do vode i zdravlja, mi uvek radimo u cilju poboljšanja našeg sveta, i ostajemo posvećeni do kraja.

 

Članovi Rotarija veruju da svi mi imamo zajedničku odgovornost da preduzimamo akcije u odnosu na najvažnija pitanja u svetu. Preko 35,000 naših klubova radi zajedno da se:

 

 • Promoviše mir
 • Pobede bolesti
 • Obezbedi čista voda, sanitarno – zdravstvene mere i higijena
 • Zaštite majke i deca
 • Podrži obrazovanje
 • Pomogne rast lokalnih ekonomija

 

Misija

 

Služimo drugima, promovišemo integritet, i unapređujemo razumevanje u svetu, dobru volju i mir kroz naše zajedništvo poslovnih, profesionalnih i lidera u zajednici.

 

Načela

 

Načela Rotarija podrazumevaju podsticanje i negovanje IDEALA SLUŽENJA kao osnove za korisno delovanje kroz:

 • Sklapanje novih poznanstava kao mogućnost za služenje
 • Negovanje visokih etičkih standarda u poslu i profesiji
 • Poštovanje zanimanja svakog Rotarijanca, kao mogućnost za služenje društvu
 • Primena ideala služenja u ličnom, poslovnom i društvenom životu svakog Rotarijanca
 • Unapređenje razumevanja, dobre volje i mira u svetu putem svetske organizacije poslovnih i profesionalnih ljudi ujedinjenih u idealu mira.

 

Moto: Service above self / Nesebično služiti ! 

 

Rotary kodeks ponašanja

 

Kao rotarijanac:

 1. Davaću lični primer suštinskog integriteta u svom celokupnom ponašanju i aktivnostima
  2. Koristiću svoje profesionalno iskustvo i umeće da služim u Rotariju
  3. U svojim odnosima sa drugima, biću pošten i tretiraću ih sa poštovanjem koje zaslužuju kao ljudi
  4. Priznavaću i poštovaću sve delatnosti korisne za zajednicu
  5. Staviću svoje umeće na raspolaganje tako da stvaram mogućnosti i prilike za mlade ljude, da radim za posebne potrebe drugih i da podižem kvalitet života u svojoj zajednici
  6. Svo moje lično, poslovno i profesionalno delovanje ću usmeriti tako da promovišem visoke etičke principe, za primer drugima
  7. U poslovnom i profesionalnom odnosu neću od drugog rotarijanca tražiti usluge koje su mimo uobičajenih
  8. Ceniću poverenje koje dobijam od Rotarija i od drugih rotarijanaca i neću činiti ništa što će ići na štetu Rotarija i drugih rotarijanaca

 

 

 

 

 

Test četiri pitanja

 

Osnovna filozofija Rotarija je podsticanje i gajenje ideje za korisno delovanje. Ključna reč je služenje i ono, zapravo, predstavlja način života svakog pojedinca koji vodi računa o drugima, pružajući pomoć gde god je to moguće. Oblici služenja definisani su avenijama. Ima ih pet: služenje klubu, služenje profesiji, služenje zajednici, međunarodno služenje i peta avenija, promovisana 2010. godine – služenje nove generacije, što podrazumeva promene koje donose mladi: ROTARAKT, INTERAKT.

 

Od najranijih dana rotarijanci su bili predani u promovisanju visokih etičkih standarda u svom poslovnom životu. Jedan od najpriznatijih i najviše pominjanih iskaza poslovne etike je Test četiri pitanja. Kodeks rotarijanaca postavio je 1932. godine Herbert Tejlor, koji je, kada mu je kompanija zapala u teškoće, sebi i svojim zaposlenima postavio četiri pitanja, koja će kasnije biti prevedena na više od sto jezika i postati obrascem ponašanja. Pitanja su više nego jasna:

 1. Da li je istinito
  2. Da li je pošteno za sve učesnike
  3. Da li će se time unaprediti prijateljstvo i dobra volja
  4. Da li će služiti za dobrobit svih učesnika

 

Ciljevi

 

Rotari je posvećen i fokusiran na šest oblasti za izgradnju međunarodnih odnosa, poboljšanje života i stvaranje boljeg sveta koji će podržati naše mirovne napore i zauvek okončati polio (dečju paralizu).

 

 

Promovisanje mira

Rotari podstiče razgovore kako bi podstakao razumevanje unutar i među kulturama. Obučavamo odrasle i mlade vođe za sprečavanje i posredovanje u sukobima i pomažemo izbeglicama koje su pobegle iz opasnih područja.

 

Borba protiv bolesti

Edukujemo i opremamo zajednice da zaustave širenje bolesti opasnih po život, kao što su polio, HIV / AIDS i malarija. Unapređujemo i proširujemo pristup niskobudžetnoj i besplatnoj zdravstvenoj zaštiti u oblastima u razvoju.

Obezbeđenje čiste vode, sanitarnih i higijenskih sredstava

Podržavamo lokalna rešenja koja svakodnevno obezbešuju čistu vodu, sanitarne i higijenske uslove većem broju ljudi. Mi ne gradimo samo bunare i ond odemo dalje. Svoju ekspertizu delimo sa liderima i nastavnicima u zajednici kako bismo bili sigurni da će naši projekti uspeti i dugoročno.

Zaštita majki i dece

Blizu 6 miliona dece mlađe od pet godina umire svake godine zbog neuhranjenosti, loše zdravstvene zaštite i neadekvatne sanitarne zaštite. Proširujemo pristup kvalitetnoj nezi kako bi majke i njihova deca mogli da žive i jačaju.

 

Podrška obrazovanju

Više od 775 miliona ljudi starijih od 15 godina je nepismeno. Naš cilj je ojačati kapacitet zajednica za podršku osnovnom obrazovanju i pismenosti, smanjiti nejednakost polova u obrazovanju i povećati pismenost odraslih.

Rast lokalnih ekonomija

Sprovodimo akcije i realizujemo uslužne projekte koji pospešuju ekonomski i društveni razvoj i stvaraju mogućnosti za pristojan i produktivan rad za mlade i stare. Takođe ojačavamo lokalne preduzetnike i vođe u zajednici, posebno žene, u siromašnim zajednicama.

 

[1] Ko je bio Pol Haris (1868 – 1947) osnivač Rotarija?

Pol Persi Haris je bio advokat iz Čikaga, koji je 1905. godine osnovao Rotari klub. Nakon osnivanja advokatske kancelariju, Haris je počeo da razmišlja o osnivanju društva za poslovne i profesionalne ljude. Haris će 1905. organizovati prvi Rotari klub, sa tri klijenta i lokalna privrednika. Početni cilj mu je bio samo da se stvori klub stručnih i poslovnih ljudi, za prijateljstvo i druženje. Haris je ubrzo shvatio da je Rotariju potrebna veća svrha. Haris je imao velike ambicije za rast Rotarija i klub je naglo porastao, otvarali su se klubovi po celim Sjedinjenim Američkim Državama kao i po Evropi. Do Harisove smrti, Rotari Internacional je imao više od 200.000 članova u 75 država.