Zadaci

 

 • Povećanje nivoa angažovanosti i odgovornosti svih članova Kluba putem zaduženja i učestvovanja u radu u komitetima, odborima ili po posebnom zaduženju, kao i većem angažovanju na kontaktima sa drugim Rotari klubovima.
 • Prijem novih članova sa ciljem da do kraja rotarijanske godine RC Pirot ima troje novih aktivnih članova.
 • Stalno osvežavanje znanja o načelima služenja i pravilima rotarija u okviru redovnih sastanaka.
 • Obezbediti interesantna, stručna, aktuelna predavanja iz raznih oblasti života u sklopu redovnih i vanrednih sastanaka.
 • Unapređenje saradnje sa rotari klubovima našeg distrikta, putem obezbeđivanja prisustva naših članova u aktivnostima drugih klubova.
 • Aktivno učestvovanje u programima međudistriktne saradnje između Bugarske, Grčke, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
 • Negovanje dobrih odnosa sa rotari klubovima van našeg distrikta sa kojima ćemo uspostaviti saradnju.
 • Proširivanje liste prijateljskih klubova iz Rl praćenjem i prihvatanjem inicijativa iz drugih klubova.
 • Izdavanje BILTENA RC PIROTA (tromesečno).
 • Izrada i ažuriranje web stranice RC Pirot.
 • Redovno oglašavanje RC Pirot u medijama putem organizovanja konferencija za štampu, davanjem intervjua, objavljivanjem slika i dopisa. Gostovati u radio i TV emisijama. Obezbeđivanje medijskih sponzora za naše humanitarne aktivnosti.
 • Sačiniti i stalno ažurirati listu donatora i potencijalnih donatora, sponzora za humanitarne aktivnosti kluba.
 • Mesečno jednom (drugi redovni sastanak) podnošenje izveštaja o radu komiteta, odbora, finansijskog stanja i rada RC Pirot.
 • Razmotriti (u okviru posebne tačke dnevnog reda) razne predloge, zahteve i molbe mimo usvojenog rotari godišnjeg programa i plana rada, na osnovu pismenih i usmenih predloga, inicijativa članova kluba kao i od drugih lica i organizacija van rotari pokreta.
 • Obezbeđivanjem vitrina i drugih izložbenih prostora za isticanje klubskih zastavica, rotari obeležja i dobijenih poklona.
 • Redovna katalogizacija poklona i inventara RC Pirot.
 • Planiranje i organizovanje malih humanitarnih akcija
 • Unapređenje rada Komiteta za Rotary fondaciju sa učešćem svih članova Kluba u cilju stvaranja uslova za konkurisanje na projekte Rotary fondacije.
 • Uspostavljanje saradnje sa udruženjima civilnog društva, Kancelarijom za mlade Pirota i drugim organizacijama koje dele naše vrednosti i ciljeve
 • Saradnja sa lokalnim samoupravama Pirotskog upravnog okruga
 • Uključiti Klub u gradske manifestacije
 • Promovisanje prijatelja i dobrotvora RC Pirot
 • Reosnivanje Rotarakt/Interakt klub Pirot.

Projekti

 

 • Projekat-Balkan rotary fest

promocija kulturno-istorijskih, prirodnih, turističkih i privrednih potencijala Blakana

 • Projekat-Naši Piroćanci rotarijanci/Mi smo svet

okupljanje uspešnih Piroćanaca sa željom da se podstaknu da pomognu pirotskom kraju

 • Projekat-Orijent ekspres

jedan od najslavnijih vozova u istoriji železnica.

povezivanje sa rotary klubovima na linijama Orijent ekspresa od Londona do Istanbula.

 • Projekat-Život sa 1000 lica

likovni ili foto konkursi

 • Projekat-Foto safari

promocija kulturno-istorijskih, prirodnih i turističkih potencijala Ponišavlja

 • Projekat-Drvo prijateljstva

unapređenje i očuvanje životne sredine

 

Nagrade i priznanja

 

 • Nagrada-Budućnost Pirota (priznanje za mlade lidere)

učenici pirotskih osnovnih i srednjih škola pobednici državnih i međunarodnih takmičenja i njihovi mentori

mladi uspešni preduzetnici i poslovni ljudi

mladi umetnici, sportisti i književni stvaraoci

projekti za mlade

 

 • Darivanje-Prvorođena beba u novoj rotrijanskoj godini
 • Dodela plaketa i priznanja zaslužnim profesionalcima-plaketa test četiri pitanja
 • Dodela priznanja Rotarijanac godine

Humanitarne aktivnosti

 

 • Humanitarni rotary bal Ruka nade
 • Dobrovoljno davanje krvi članova i prijatelja Rotary kluba
 • Prikupljanje odeće i obuće u humanitarne svrhe.

Distriktne i međunarodne aktivnosti

 

 • Posete rotari klubovima: Skoplje, Banja Luka, Sofija, Solun, Bitolj
 • Sporazum o zajedničkoj saradnji između RC MORAVA-Ćuprija, RC PROKUPLJE-Prokuplje, RC PIROT-Pirot, RC MEDIJANA-Niš i RC KRUŠEVAC-Kruševac.
 • Brendiranje i prodaja rotari suvenira
 • Turistička organizacija Pirota
 • Muzej Ponišavlja
 • Pirotske zanatlije i umetnici
 • BALKAN – SVET BEZ GRANICA
 • Bratimljenje sa Rotari klubovima
 • Podsticanje i propagiranje kulturnih, turističkih i privrednih potencijala pirotskog kraja